Privacyverklaring Buccaneer Delft

Buccaneer Delft, gevestigd aan Paardenmarkt 1, 2611 PA, Delft Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.buccaneerdelft.com
Paardenmarkt 1,
2611 PA, Delft
Nederland
+31 (0)88 0243900

Persoonsgegevens die wij verwerken

Buccaneer Delft verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@buccaneerdelft.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Buccaneer Delft verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– E-mail contact indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Buccaneer Delft analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Buccaneer Delft neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Buccaneer Delft bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende gegevens:

De gegevens die je opgeeft voor het ontvangen van onze nieuwsbrief bewaren we tot 4 weken na uitschrijving van de nieuwsbrief. Als je je gegevens direct wilt verwijderen, neem contact op met info@buccaneerdelft.com, dan verwijderen we je gegevens binnen 24 uur.

Wanneer je je voor een event georganiseerd door Buccaneer Delft opgeeft, worden je gegevens uitsluitend gebruikt voor registratie voor het event en een reminder enkele dagen voor het event. De dag na het event worden de gegevens verwijderd. Als je op de hoogte gehouden wilt worden van events georganiseerd door Buccaneer Delft kan je je inschrijven voor onze nieuwsbrief.

Delen van persoonsgegevens met derden

Buccaneer Delft verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Buccaneer Delft blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Derden:
MailMunch, Mailchimp, Cow on Roof, Bureau Bruinings, Xel Media, Google.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Buccaneer Delft gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser. Buccaneer Delft gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@buccaneerdelft.com.

Buccaneer Delft wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Buccaneer Delft neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@buccaneerdelft.com.

Slotopmerkingen

Wij zullen ons privacy- en cookiebeleid van tijd tot tijd moeten aanpassen of uitbreiden en raden je daarom aan deze pagina met enige regelmaat door te nemen. Als deze wijzigingen ingrijpend van aard zijn, zullen we dit op een duidelijke manier met je communiceren.


Algemene Voorwaarden Buccaneer Delft Meeting Rooms

Buccaneer Delft hanteert de Algemene Horeca voorwaarden voor onze vergader- en eventruimtes.

Uniform Conditions Buccaneer Delft Meeting Rooms
Uniforme Voorwaarden Buccaneer Delft Vergaderruimtes