Launch Offshore Wind Innovators

In News by Jet Hendrich

Buccaneer Delft is a proud partner of the Offshore Wind Innovators community, launched today at the WindDays Conference by InnovatieLink, TKI Wind op Zee and NWEA (Netherlands Wind Energy Association). This brand new community of innovative SME companies, corporates, financial institutions and innovation hubs, aims to build the right business environment to launch innovative products in the Offshore Wind Industry and work on business related innovation issues.

Visit the site here and learn how to become a part of the community.

Or read the full press release below (in Dutch):

Offshore Wind Innovators van start

Amsterdam, 14 juni 2017 – Vandaag geven InnovatieLink, TKI Wind op Zee en de Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) tijdens de WindDays Conference het startsein van een community voor Offshore Wind Innovators. Dit netwerk is bedoeld om innovaties van met name innovatieve MKB-ondernemers sneller op de markt voor offshore windenergie te krijgen. Een groep van 50 bedrijven en organisaties heeft zich inmiddels aangesloten. De initiatiefnemers verwachten een groei naar honderden bedrijven uit alle windstreken van Nederland.

Het aandeel windenergie op zee in Europa wordt in de komende jaren opgeschroefd tot meer dan 10 gigawatt (GW) en staat ongeveer gelijk aan de sluiting van vijf kolencentrales. Er moeten twee windturbines per week worden neergezet totdat er op de Noordzee een oppervlak van circa 2,5 keer de Flevopolder is volgebouwd. Al die enorme molens moeten na de bouw draaiende gehouden worden, wat ongeveer 10.000 nieuwe arbeidsplaatsen oplevert.

Zichtbaar en vindbaar

Innovaties zijn noodzakelijk om deze klus op een steeds goedkopere en milieuvriendelijke manier te klaren. Innovatieve ondernemers in het MKB leveren hierbij vaak verrassende oplossingen voor bijvoorbeeld het verbeteren van inspecties, het plegen van onderhoud, het reduceren van kosten en het aanleveren van logistieke oplossingen. “In de praktijk staan deze ondernemers voor drie belangrijke uitdagingen: het aantrekken van financiering en het vinden van een launching customer voor de innovatie. Het verbeteren van de zichtbaarheid en vindbaarheid van deze bedrijven helpt daarbij”, aldus Chris Bruijnes, directeur InnovatieLink.

Offshore Wind Innovators is bedoeld voor alle bedrijven die betrokken zijn bij innovaties in de offshore windindustrie. Al meer dan 50 business partners – innovatieve MKB-ondernemers, grote concerns, investeerders, havenbedrijven, innovatiehubs en mediapartners – hebben zich aangesloten.

Overheidsfinanciering

Ernst van Zuijlen, directeur van het Topconsortium Kennis en Innovatie Wind op Zee: “De ontwikkelingen van de komende jaren bieden enorm veel kansen voor startups en innovatieve bedrijven. Het netwerk Offshore Wind Innovators helpt hen bij het pakken van die kansen en creëert mogelijkheden.”

Hans Timmers, bestuursvoorzitter van de belangenorganisatie NWEA benadrukt de betrokkenheid van het MKB: “We hebben het laatste jaar grote stappen gezet om windenergie op zee zonder overheidsfinanciering te kunnen laten draaien. Voor de laatste stappen in die richting is de innovatiekracht van het MKB nodig. Daar sluit dit initiatief perfect op aan.”

Deelnemende bedrijven aan de community

OWL, Fistuca, Whiffle, Fibersail, Stark Learning, Hy-gro, TWD, ECE Offshore, Skeye, SeaState5, BMO Offshore, Blue H Engineering, HGG, Periplus, Boltlife, Drones for Work, Total Wind, N-Sea, Overlasko, Wavewind, VDS Staalbouw, BOW terminal, Engiplast, Zebra ICE, F3Offshore, TheWindTechnicians, Vigilis, Delmeco, Paneelbouw Middelburg, DOC Logistics, Lubo International, Liftal, PTS Machinery, DOT, Ampyx Power, Supermaritime, Wielemaker, Sagro, MeeWind, PDENH, Impuls Zeeland, GROW, Van Oord, Boskalis, Ovetshipping,Zeeland Seaports, Scalda, Buccaneer Delft, Techport, Invest in Zeeland, Navingo

Over InnovatieLink

InnovatieLink biedt MKB-ondernemers in de topsectoren energie en chemie praktische oplossingen en ondersteuning bij innovatievraagstukken. Met individuele begeleiding en community building brengen we de behoefte van MKB-bedrijven en van grote concerns, kennisinstellingen, financiers en testlocaties bij elkaar.

Over NWEA

De Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) is de branchevereniging van bedrijven en organisaties die werken aan meer duurzame windenergie op land en op zee. NWEA verenigt de windsector en versnelt de omslag naar een hernieuwbare energievoorziening door bedrijven en overheden te bewegen sterk op windenergie in te zetten.

Over TKI Wind op Zee

TKI Wind op Zee stimuleert, verbindt en ondersteunt Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen bij de ontwikkeling en toepassing van innovaties voor een snelle transitie naar een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem als het gaat om offshore wind.

Bezoek de website

launch hardt